News

Ulrik Hendriksens Ærespris 2018 tildeles Hilde Hauan Johnsen

Hilde Hauan Johnsen (f.1953) tildeles Ulrik Hendriksens Ærespris for 2018 for sitt betydelige bidrag til utviklingen av tekstilbegrepet og for sitt mangeårige arbeid som professor ved Kunsthøgskolen i Bergen. Prisen er på 150 000 kroner og deles ut av Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Hauan Johnsen er billedkunstner og scenograf og arbeider ofte med installasjoner bestående av fiberoptikk og lyd, oppbygd gjennom tradisjonelle tekstile vevteknikker. I tillegg til stor utstillingsvirksomhet både i Norge og internasjonalt har hun gjort en rekke kunstneriske prosjekter for offentlige rom, samt scenografiske oppdrag for blant andre Mari Boine. Hun har de siste 13 årene virket som professor ved Kunsthøgskolen i Bergen og avsluttet åremålsperiodene i desember 2017. Hauan Johnsen har også siden 2015 vært professor II ved Samisk Høgskole i Kautokeino i daidda og duodji (kunst og kunsthåndverk).

– Hauan Johnsen har bidratt til økt bevissthet om, og anerkjennelse av, tekstilbasert billedkunst, og hatt stor betydning for den faglige utviklingen her til lands. Det er en stor glede å kunne tildele henne Ulrik Hendriksens Ærespris, sier Hege Imerslund, direktør for Bildende Kunstneres Hjelpefond. Hauan Johnsen har hatt stor betydning for flere generasjoner kunstnere gjennom sin inkluderende praksis, og hun har som professor aktivt involvert studenter i egne prosjekter. Et eksempel er The Stitch Project der hun, sammen med blant annet Britta Marakatt-Labba og Kiyoshi Yamamoto, arbeider internasjonalt med tekstile teknikker, dialog og kunnskapsutveksling.

– Tekstil er et selvfølgelig materiale, alle har erfaring med det. Det er det første og det siste du blir svøpt i. Man kan kalle tekstil en membran mellom oss og verden. Tenk på den fantastiske sanseligheten den har, vi kan ta i bruk nesten alle våre sanser, sier prisvinneren. I sitt eget kunstnerskap har hun eksperimentert med tekstil som kunstnerisk form, og jobbet i et spenningsfelt mellom analoge og digitale medier med utforskning av teknologibegrepets betydning i det tekstile fagfeltet. Hun har blant annet vært en av de første kunstnerne til å ta i bruk fiberoptikk. I samarbeid med lydkunstner Maia Urstad har Hauan Johnsen utarbeidet prosjekter og utstillinger der de tar i bruk ny teknologi som kunstnerisk språk og virkemiddel.

Ulrik Hendriksens Ærespris tildeles kunstnere som har gjort en spesielt fortjenstfull innsats til beste for det visuelle kunstfeltet i Norge, gjennom uegennyttig innsats eller pedagogisk virksomhet. Prisen har også som formål å hedre Ulrik Hendriksen for hans arbeid i forbindelse med kunstavgiftsloven og opprettelsen av Bildende Kunstneres Hjelpefond. Norske Billedkunstnere, Norske Kunsthåndverkere og Forbundet Frie Fotografer har forslagsrett til kandidater.

 Se kunstfond.no for mer informasjon.

Kontaktinfo:
Marius Meli, kommunikasjonsrådgiver Bildende Kunstneres Hjelpefond / marius.meli@kunstfond.no / T: 47 86 86 92