Linje

LINJE er laget av Maia Urstad og Hilde Hauan til utstilling på TRAFO kunsthall i Asker i 2017.

LINJE er konseptuelt bygget på telefoniens historie, som har vært i revolusjonerende utvikling de seneste år. I vårt verk bruker vi både det visuelle og det auditive inntrykket av telefonlinjenes markante tilstedeværelse i vårt samfunn og vår natur som inspirasjonskilde og overbygning. I dag er denne teknologien nesten borte, tilbake er sterke minner av lange linjer i landskapet, samt lyden av vind på telefonstrengen og ideen om lyden som går gjennom strengen på innsiden.

Telefoniens historie er den underliggende tematikk for både lydkomposisjonen og den visuelle bruken av fiberoptikk, som i dag står for det meste av kommunikasjonsteknologien. Betydningen av ordet telefoni er tele som betyr avstand og foni som betyr tale. Telefoni er et begrep som kan brukes på all kommunikasjon som har med avstand og tale å gjøre, være seg gammel eller ny teknologi.

Lydinstallasjonen består av optiske fibre som tvinnes og strekkes i hele rommets lengde. En av disse er «ramlet ned», som et linjebrudd. Lydkomposisjonen tolkes og sendes gjennom en transformator som omdanner lyden til lys. Dette lyset sendes gjennom fiberoptikken. På denne måten kobles de tre elementene fiberoptikk, lyd og lys sammen.

Komposisjonen er basert på opptak av lyd assosiert med vind på telefonstreng / vindharpe. Gjennom historien kan vi forestille oss et spekter av lyder som har beveget seg gjennom strengene–fra de første spede forsøk på kommunikasjon; elektriske forstyrrelser, morse, brokker av stemmer, til dagens glitsh, digitale knepp og – stillhet. Disse lydfragmentene vil inngå i komposisjonen og avspilles fra mange høyttalere. Publikum får i tillegg til å vandre rundt i rommet, anledning til å oppleve installasjonen liggende på golvet på madrasser.

Verket består av:
• fiberoptiske kabler spent i rommets lengde
• 8 høyttalere – avspillingssystem for flerkanals lyd
• en omformer som omdanner lyd til lys
• LED-lysgivere som sender lys gjennom kablene