Sprang

2014             SOFT galleri
2017             USF Bergen
2018-2021  Osterøy museum

Det fysiske tekstilet og den immaterielle lyden eksisterer i en gjensidig symbiose, og det er påfallende hvordan de to kunstnerne som har samarbeidet i mer enn ti år klarer å komme så tett på hverandres praksis i dette felles prosjektet. Maia Urstad arbeider primært med lyd og har laget lydkomponenten i verket. Hilde Hauan Johnsen er tekstilkunstner og har vevet det fiberoptiske tekstilet. Som betrakter trenger man strengt tatt ikke å vite hvem som har gjort hva for å oppleve arbeidet, eller at det faktisk ikke er snakk om én kunstner som står bak verket man sitter under. Det virker ikke for meg særlig hensiktsmessig å tenke på lydkomponenten og lysinstallasjonen som adskilt, fordi den ene kan ikke eksistere uten den andre. De forsterker hverandre og den romlige installasjonen er en oppslukende og sanselig opplevelse. Verket aktiveres og aktiverer med en behersket letthet, og jeg faller inn i en dyp ro mens jeg oppholder meg i løen. Selv ikke den kalde trekken går ut over tålmodigheten. Espen Johansen

Sprang er et urgammelt håndarbeid, som har vært kjent i Norden siden bronsealderen. Teknikken er en måte å lage stoff på, ved å håndtere parallelle tråder som er spent opp vertikalt. Det er de parallelle trådene som blir slynget om hverandre på en bestemt måte. Et likt mønster framkommer oppe og nede som et resultat av at renningen er fast i begge ender.

Lyden i verket SPRANG har en kobling til både sprangteknikken og Pytagoras’ eldgamle teori. Installasjonen tar i bruk enkelttoner fra ulike strenginstrumenter; overtoner og intervaller som oppstår ved deling av strengen brukes som råmateriale til en digitalt bearbeidet komposisjon. Denne avspilles via vindusflaten i galleriets utstillingsvindu samt fra en glass-flate inne i gallerirommet. Frekvensene som benyttes tilpasses det eksisterende lydmiljøet som finnes ute på gateplan og inne i galleriet. Det vil være to ulike lydbilder, med strengeinstrumenter som fellesnevner, men som er utviklet til ulike kvaliteter i forhold til hva slags lydmiljø som allerede finnes.

I SPRANG bruker vi Pytagoras’ teori som koblingspunkt mellom den fiberoptiske tråden slynget/ordnet i et matematisk system gjennom sprangteknikken og lydens bruk av liknende prinsipper.

https://vimeo.com/384773477 passord: sprang2020

https://vimeo.com/427296335 passord: sprang2020