Siblings – Søsken

STØRRELSE:  høyde 100 cm x bredde 155 cm, to bilder

MATERIALE: ull

TEKNIK: 8 skaft sateng vevd på digitalvev

Dette er det tredje verket fra en serie jeg kaller Behind the curtain.

Portrett av tre søsken er et tema jeg har jobbet med flere ganger i løpet av mitt kunstnerskap. Denne gange har jeg valgt Jaquard-vev som teknikk og ull som materiale.
Søskenflokken som gruppe er drøfta i mange sosiologiske avhandlinger, den nærhet og støtte de gir hverandre og i andre øyeblikk er det ingen som kan krangle mer høylytt.
De sosiologiske aspektene er spennende, men jeg vil her se på hva som skjer i portrettet.
Jeg har valgt å lage et dobbelt bilde. Det vil si at fra den ene siden ser publikum tre alvorlige unge mennesker og på den andre side  ler de alle tre hjertelig. Avhengig av hvilken side du først ser, vil gi deg mulighet til å tolke eller oppleve verket forskjellig, fra latter til alvor eller fra alvor til latter.
Dette er det tredje verket i en serie som jeg kaller Behind the curtain. Det første er en gardin til et vindu som er  3 meter høyt og 1,5 m bredt, en silkegardin dekte vinduet fra øverst og ned til gulvet, gardinet var 3,5 m høyt.. Vinduets lysåpning er trykt med fotokromatisk trykkpasta på silken og vil bare dukke frem når sola skinner på gardinet. Verket ble lagd til utstillinga SOFT TEXTILES på galleri 3, 14 i Bergen i 2011. Altså var det noe gjemt i gardinet eller som jeg navngir det noe var ”behind the curtain”   Det andre verket er et forhenget vevd  på på Innvik/Selgren og ble først vist på Tech-stiles utstillinga på Kunstmuseet i Førde i 2012. Motivet var et forheng fra en rettsal i Tromsø tinghus og for meg var det et viktig poeng at ved siden av selve forhenget var alle involvertes navn skrevet opp, fra fotoassistenten, til de på fabrikken som hjalp meg å gjennomføre verket. Altså igjen bak forhenget er det en større fortelling.
Dette tredje verket Siblings  bærer i seg andre historier enn de vi umiddelbart ser og tolker, de historiene forblir i teppet eller kanskje tydeligere sagt i motivet.