Intervall 01001-100

Rådhuset i Bergen, Desember 2008

i samarbeid med Maia Urstad

Intervall
: et forsøk på alternativ kartlegging

Noen uker i desember 2008 kunne forbipasserende se lysende tråder pulsere i passasjen under Bergen Rådhus. Denne passasjen fungerer som snarvei mellom en parkeringsplass og inngangen til rådhuset. Rådhuset er en 50 meter høg og over 10 000 kvm stor bygning solid satt sammen i glass og betong. Passasjen vi snakker om er en smal glipe under den vestlige delen av byggets relativt kompakte vegg. Det er også der bygningens mikroklima utfolder seg. Luftmasser som treffer veggflatene bøyer av og presser seg gjennom den lave undergangen, og selv i rask gange kan man kjenne hvordan 14 etasjer transformerer lette drag til fresende vind. Stedet er med andre ord et rom uten stort andre egenskaper enn gjennomtrekk og hustrighet. Men disse vinterukene kunne tilfeldig forbipasserende skimte lysende bånd mellom søylene. Fra avstand var trådene spinkle, de bølget opp og ned, vispet rundt av blesten. Inn under den glitrende himlingen ble vi også var lyden. Den formet det ellers noe ubestemte området, satte inn imaginære vegger og gav det auditive rommet en varm klang av virke og puls. Der den høyst lokale vinden drev trådene fram og tilbake, drev samtidig komposisjonen av lydsignaler pulser av lys gjennom fibrene. Tekst: Sissel Lillebostad

 

Fiberoptisk lydinstallasjon (1900 x 50) cm

I samarbeid med Maia Urstad