Foss

Anna Tomma gikk forbi Tverrelvfossen i indre Troms hver sommer på vei til og fra sommerbeite for å merke reinkalvnen. Anna var familiens store forteller. Jeg besøkte henne mange ganger både når hun var på sommerbeite  på Dolpa i indre Troms og også i hennes vinter hjem i Märtajärvi i Nord-Sverige.
Videoen er del av installasjonen:  ANNA 2002