MOAI

STED: Tromsø kunstforening

TID: oktober 2002

Personliga pronomen som “vi” och “oss” eller adverb som “tillsammans” säger rätt litet om fysisk eller psykologisk närhet. Närhetsgraden framgår av kontext eller outtalad erfarenhet. Hauan Johnsen nämner samiskans dualis-form; “vi två”, vid sidan om singularis “jag” och pluralis “vi”. Distinktionen “vi två” har gått förlorad i de flesta germanska språk, så också norskan och svenskan. Hauan Johnsens positioneringar av de framställda personerna – alltså förutom betraktaren – verkar som ett underförstått, visuellt “vi” och “vi två”.

Fra Jan von Bonsdorffs tekst

Fotograf: Marit Følstad