Vingeslag

/code>

STED: Universitetssykehuset i Tromsø (UNN)
Vevde linbaner med innslag av silke og lin.